Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het besluit tot het overbrengen van taken naar het Zeeuws archief kan de rechterlijke toets doorstaan. Aan het besluit tot overdracht van taken liggen zakelijke en objectieve argumenten...
Datum uitspraak: 4-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wraking.
Datum uitspraak: 1-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

inkomstenbelasting (vorderbaar en inbaar) Belanghebbende heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met zijn werkgever in verband met zijn uitdiensttreding per 31 december 2006. Als...
Datum uitspraak: 6-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af wegens onvoldoende feitelijke onderbouwing daarvan. Het gestelde disfunctioneren is niet aannemelijk geworden doordat een schriftelijke...
Datum uitspraak: 29-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onvoldoende verbeterkansen geboden. Ten onrechte ontslagen wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid. Ontslag vanwege verstoorde werkrelatie (op andere gronden) is terecht. Beide partijen...
Datum uitspraak: 31-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet alleen de gedraging van de werknemer, maar ook zijn rol en hoedanigheid ten opzichte van de werkgever zijn van invloed op de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor...
Datum uitspraak: 26-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"Loon. Negatief Loon. Belanghebbende heeft als CFO bij zijn werkgever X deelgenomen aan een participatieprogramma en voor € 300.000 certificaten van aandelen gekocht. Bij ontslag een...
Datum uitspraak: 5-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Ontslag op staande voet wegens overtreding van het contractuele verbod om gedurende de dienstbetrekking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever voor...
Datum uitspraak: 21-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een geschil tussen werknemer en werkgever heeft geleid tot in een vaststellingsovereenkomst neergelegde (werk)afspraken. Een nadien ingediend verzoek tot ontbinding van de...
Datum uitspraak: 20-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag directielid woningbouwvereniging. De kantonrechter is van oordeel dat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) niet rechtstreeks van...