Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord afspiegelingsbeginsel gedaan door Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak; Wwz; verzoek werkgever ontbinding arbeidsovereenkomst op a-grond dan wel g-grond; sprake van opzegverbod ex art. 7:671b lid 6 BW (t.a.v. a-grond); geen sprake van ernstig en...
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet-plaatsing in organisatieonderdeel Rijkswaterstaat waar voorheen werkzaam. OP2015. Uitwisselbare functie? Betekenis transitielijst.
Datum uitspraak: 13-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Deeltijdontslag op grond van het afspiegelings- en anciënniteitsbeginsel. Voorafgaand aan het ontslag is aan eiser gevraagd om zijn arbeidsverleden te controleren. Eiser heeft geen...
Datum uitspraak: 30-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslagzaak onder de WWZ, art. 7:669, lid 3 onder a BW. Beroep tegen afwijzing ontslagverzoek door UWV. Kantonrechter oordeelt dat werkneemster terecht niet is herplaatst in een functie....
Datum uitspraak: 4-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Werkneemster verzoekt primair de opzegging van haar arbeidsovereenkomst te vernietigen. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde...
Datum uitspraak: 19-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende moest reorganiseren en is een sociaal plan overeengekomen waarin boventallige werknemers zijn aangewezen volgens het afspiegelingsbeginsel. Aangezien het sociaal plan...
Datum uitspraak: 22-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende moest drastisch bezuinigen en heeft daarom besloten te reorganiseren. Op grond van het gesloten sociaal statuut was het volgens belanghebbende niet mogelijk om daarbij het...
Datum uitspraak: 12-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag op grond van het gevolgencriterium. Aan werknemer, die op het moment van ontslag 36 jaar oud en 14 jaar bij de werkgever in dienst is, wordt, rekening...
Datum uitspraak: 25-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkgever veroordeeld tot tewerkstelling werknemer bij opdrachtgever. Vordering tot opheffing, vermindering of opschorting van dwangsom afgewezen. Werkgever heeft niet redelijkerwijs al...
Datum uitspraak: 22-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Periode van afwezigheid wegens vervulling van militaire dienstplicht tast anciënniteit niet aan. Daardoor afspiegelingsbeginsel niet juist toegepast. Ontbindingsverzoek afgewezen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature