Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie gedaan door Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek eenhoofdig gezag toegewezen. artikel 1:253 n BW. artikel 1:251 a BW. Verzoek stiefouderadoptie afgewezen. artikel 1:227 BW . artikel 1:228 BW. Verzoekers niet ontvan kelijk...
Datum uitspraak: 28-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Filipijnse adoptie – toewijzing – artikel 23 Haags adoptieverdrag – wijziging voornamen – artikel 1:4 BW – artikel 10:105 BW – artikel 10:19 en 10:20 BW.
Datum uitspraak: 19-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Erkenning adoptie naar Nigeriaans recht. De ABS heeft twijfels over de legalisatie van stukken en kan niet vaststellen of in Nigeria een geboorteakte is opgemaakt.
Datum uitspraak: 17-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 23 van het Haags Adoptieverdrag ontbreekt. De adoptie is dus niet rechtstreeks voor erkenning vatbaar. De adoptie is erkend op grond...
Datum uitspraak: 29-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

“Meemoeder” geen juridische ouder van de minderjarigen. Artikel 815, lid 2, sub a, Rv derhalve niet van toepassing. Het bepaalde sub b wel. Het gezamenlijk gezag van een ouder en een...
Datum uitspraak: 10-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing verzoek tot (stiefouder)adoptie. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert het verzoek af te wijzen. De rechtbank oordeelt dat de vader misbruik maakt van zijn vetorecht en...
Datum uitspraak: 8-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptiecontract van een hond moet in dit geval worden gekwalificeerd als een bruikleenovereenkomst. De op een koopovereenkomst gebaseerde vordering van eisers wordt daarom afgewezen.
Datum uitspraak: 5-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Amerikaanse adoptie-uitspraak komt niet voor erkenning in aanmerking op grond van 10:108 en 109 BW, omdat de minderjarige ten tijde van die uitspraak zijn gewone verblijfplaats al had in...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature