Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

29 Rechterlijke Uitspraken

29 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak. Schorsing in het belang van de dienst, ontzegging toegang werkplek en disciplinair ontslag wegens vermeend ernstig plichtsverzuim, bestaande uit beschuldigingen van...
Datum uitspraak: 27-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het beroep voor zover het betrekking heeft op het eervol ontslag met ingang van 1 maart 2005 is gegrond verklaard. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gelet op de tussen partijen...
Datum uitspraak: 10-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Plichtsverzuim door prive gebruik van mobiele diensttelefoon. Disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag onevenredig.
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenaar. Herplaatsing in een lager betaalde functie na een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Onzorgvuldig medisch onderzoekr, nu uit informatie van de behandelende sector...
Datum uitspraak: 16-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag vanwege meervoudig zeer ernstig plichtsverzuim. Verzoek tot schorsing besluit toegewezen. Wel sprake van plichtsverzuim, maar kan niet geduid worden als...
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenwet. Toerekenbaar plichtsverzuim. Disciplinair ontslag. Integriteit handelen.
Datum uitspraak: 5-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Plichtsverzuim. Inhouding van 36 verlofuren en 1% van het jaarsalaris bij wijze van disciplinaire straf.
Datum uitspraak: 13-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Diciplinair ontslag politieambtenaar wegens plichtverzuim bestaande uit mishandeling
Datum uitspraak: 8-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op grond van art. 94, eerste lid, aanhef en onder g, van het Barp. Kern: ongeschiktheidsontslag wegens ongeschiktheid voor zijn functie anders dan op grond van ziel- of...
Datum uitspraak: 13-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak. Disciplinair ontslag. Laakbaar gebruik van administratieve systemen. Toerekenbaar plichtsverzuim. Vertrouwen beschaamd.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature