Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

38 Rechterlijke Uitspraken

38 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 7-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

ontbinding arbeidsovereenkomst Invloed van ziekmelding nadat werknemer niet de vakantie kreeg die hij in gedachten had. Betekenis van opzegverbod wegens ziekte bij arbeidsongeschiktheid.
Datum uitspraak: 26-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bodemprocedure. AW. Plichtsverzuim. Onvoorwaardelijk ontslag. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 8-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Partijen komen bij de verkoop van aandelen in een B.V. in een bij notariële akte vastgelegde schuldbekentenis een betalingsschema overeen. Ook komen zij overeen dat het restant van de...
Datum uitspraak: 9-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Belaging en eenvoudige beledeging. Verdachte heeft meerdere dreigende brieven gestuurd aan een vakbondvoorzitter. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke...
Datum uitspraak: 9-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

veroordeling wegens stalking van een publiek persoon door het veelvuldig sturen van in ersnt toenemende brieven, zowel aan het kantoor van deze persoon als aan haar huisadres.
Datum uitspraak: 25-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onder dwang tekenen van beëindigingsverklaring en afgeven telefoon. De rechtbank is, in tegenstelling tot de officier van justitie, van oordeel dat het bewezenverklaarde niet de...
Datum uitspraak: 3-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Staking politieambtenaren toegestaan, omdat deze tijdig is aangezegd, er geen misbruik wordt gemaakt van de controlerende en handhavende taken van de politie en de openbare orde en...
Datum uitspraak: 8-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Stakingszaak. FNV Bondgenoten heeft niet de zorgvuldigheid betracht die in dit specifieke geval, gelet op de maatschappelijke belangen die betrokken zijn bij de...
Datum uitspraak: 31-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Individuele werknemer is belanghebbende als bedoeld in artikel 36 WOR . De kantonrechter draagt de werkgever op er voor zorg te dragen dat een medezeggenschapsorgaan wordt ingesteld dat...
Datum uitspraak: 30-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gewezen werknemer, van wie de arbeidsovereenkomst is ontbonden met toekenning van een vergoeding, vordert dat zijn gewezen werkgever hem de uitkeringen uit hoofde van een te zijnen...