Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

44 Rechterlijke Uitspraken

44 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting gedaan door Rechtbank Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang die ziet op tegemoetkomingsjaar 2005 kan als tijdig ingediend worden beschouwd als deze is ingediend voor 1 april 2007 en...
Datum uitspraak: 15-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betwisting verklaring derdenbeslag ex art. 477a lid 2 Rv. Accountant krijgt van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder/bestuurder is voor zijn werkzaamheden een onevenredig lage...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank oordeelt dat verdachte samen met zijn medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het doen van onjuiste omzetbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. De...
Datum uitspraak: 7-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Door vennoot gevorderde uitbetaling van de winst van de vof over 2009 heeft zij gedeeltelijk ontvangen door middel van privéonttrekkingen gedurende het jaar. Het restant deel van de...
Datum uitspraak: 2-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen valsheid in geschrift en witwassen. Betreft het valselijk opmaken van facturen en het ontvangen van betalingen op basis van die valse facturen welke bedragen vervolgens...
Datum uitspraak: 23-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Erflater stelt bij testament haar nalatenschap onder bewind. Erfgenaam stelt dat bewindvoerder uit deze nalatenschap geld van hem heeft geleend, omdat de bewindvoerder dit heeft vermeld...
Datum uitspraak: 27-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitleg verzekeringsovereenkomst.
Datum uitspraak: 2-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

12 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met bijzondere voorwaarden wegens opzettelijk handelen in strijd met art. 2 onder B en C van de...
Datum uitspraak: 11-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Promis: Fiscaal delict; ontvankelijkheidsverweer
Datum uitspraak: 13-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De ouders stellen dat zij in verband met een op hen rustend non-concurrentiebeding werkzaamheden hebben verricht in een op naam van hun zoon rustende eenmanszaak. Volgens de ouders...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature