Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

41 Rechterlijke Uitspraken

41 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft op goede gronden vrijstelling en bouwvergunning heeft verleend ten behoeve van het geheel oprichten van een voetbalaccommodatie. De ruimtelijke onderbouwing van het...
Datum uitspraak: 15-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Indien ten tijde van het indienen van een bouwaanvraag wordt beschikt over onherroepelijke milieuvergunning, dient inhoudelijk op de bouwaanvraag te worden beslist. Het nadien van...
Datum uitspraak: 5-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft bouwvergunning voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie te Oijen. Eisers zijn terecht aangemerkt als belanghebbenden. Verweerder heeft miskend dat het...
Datum uitspraak: 3-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid tot intrekking van een bouwvergunning. Geen zorgvuldige belangenafweging. Eiser heeft op 8 september 2005 bij verweerder een vergunningaanvraag ingediend voor de bouw van een...
Datum uitspraak: 2-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij bestreden besluit heeft verweerder de verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO voor de aanleg van een golfbaan in Teteringen gehandhaafd, na een...
Datum uitspraak: 2-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren hebben in redelijkheid vrijstelling kunnen verlenen als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO voor het bouwrijp maken van een...
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betreft beroep tegen bouwvergunning voor kippenstal in [plaats]. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het bouwplan in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan voor wat...
Datum uitspraak: 17-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In deze uitspraak gaat het om de aansprakelijkheid van de verkopend makelaar jegens de koper van een konijnenhouderij omdat na levering de hinderwetvergunning waarin 12000 vleeskonijnen...
Datum uitspraak: 9-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging van besluit op bezwaar waarbij het besluit tot verlening van vrijstelling en bouwvergunning voor de oprichting van een windpark in stand is gelaten. Ten tijde van het nemen...
Datum uitspraak: 30-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres betwist de rechtmatigheid van de opgelegde aanslag zuiveringsheffing. De rechtbank overweegt dat de toets die de belastingrechter in zaken als deze dient aan te leggen zich...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature