Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag gedaan door Rechtbank 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-8-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Anders dan de rechtbank Breda, bij uitspraak van 10 juni 2008 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, onder LJN:BD5050), oordeelt de rechtbank dat met artikel 6 van de Verordening niet de...
Datum uitspraak: 12-7-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beschermingsbewind. De kantonrechter stelt vast dat de bewindvoerder in de zorg van een goed bewindvoerder is tekortgeschoten voor zover het het aanvragen van huurtoeslag betreft en...
Datum uitspraak: 17-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Splitsingsvergunning. Weigering wegens ontoelaatbare inbreuk op geordend woon- en leefmilieu. Samenstelling van de woonruimtevoorraad. Huisvestingsverordening 2010 van de gemeente...
Datum uitspraak: 6-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Gemeente verhuurt aan gedaagde een standplaats, welke deel uitmaakt van een woonwagenlocatie X. In het geldende bestemmingsplan is ter plaatse van deze woonwagenlocatie woningbouw...
Datum uitspraak: 12-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Nog geen voldoende financiële onderbouwing van de bedrijfseconomische noodzaak voor de reorganisatie, zodat een oordeel over de termijn waarop en de...
Datum uitspraak: 28-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlijdensschade. Artikel 6:108 BW . De rechtbank stelt vast dat gedaagden aansprakelijk zijn voor het ongeval waarbij de echtgenoot/vader van eisers is omgekomen. De rechtbank oordeelt...
Datum uitspraak: 22-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslagperikelen. Beslag op periodieke uitkeringen. Hoogte beslagvrije voet. Beslag op huurtoeslag betekent dat die niet ter beschikking komt van de schuldenaar voor de voldoening van...
Datum uitspraak: 19-9-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De zorgtoeslag wordt gekarakteriseerd als een individuele doeluitkering. Gelet hierop valt niet in te zien dat de niet rechtmatig in Nederland verblijvende partner van belanghebbende van...
Datum uitspraak: 11-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet voldaan aan substantiëringsplicht in dagvaarding. Eiseres heeft voorts willens en wetens foutieve informatie verstrekt in dagvaarding. Eiseres wordt mitsdien niet-ontvankelijk...
Datum uitspraak: 15-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdelingszaak. Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd geweest. Aan de minderjarige zoon van partijen is een persoonsgebonden budget toegekend. Dit budget is telkens op een ten...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature