Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

24 Rechterlijke Uitspraken

24 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Bezoldiging. Verweerder had i.c. niet op de adviezen van de bedrijfsarts mogen afgaan.
Datum uitspraak: 4-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker is ontslagen als medewerker bij een Penitentiaire Inrichting. Bij wijze van voorlopige voorziening verzoekt hij de voorzieningenrechter het ontslagbesluit te schorsen. Dit...
Datum uitspraak: 31-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet alle feiten die eiser worden verweten leveren plichtsverzuim op. Het plichtsverzuim is niet van dien aard dat het de straf van voorwaardelijk ontslag rechtvaardigt. De...
Datum uitspraak: 17-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag van ambtenaar, werkzaam bij de belastingdienst. Plichtsverzuim bestaande uit niet nakomen van de voorschriften in geval van ziekte en het niet nakomen van...
Datum uitspraak: 16-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

College van B&W heeft gemeenteambtenaar strafontslag opgelegd. Uwv heeft WW-uitkering geweigerd. In einduitspraak concludeert rechtbank dat verweerder thans voldoende heeft gemotiveerd...
Datum uitspraak: 19-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Samenvatting: Disciplinair ontslag wegens integriteitsschending (niet functioneel raadplegen system; geen openheid geven over vriendschapsrelatie met iemand naar wie onderzoek wordt...
Datum uitspraak: 27-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag voor een ambtenaar van de Belastingdienst wegens schending van de geheimhoudingsplicht door het verzenden van een interne memo per sms naar een bekende belastingplichtige....
Datum uitspraak: 20-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van ambtenaar gebruik te mogen maken van non-acitiviteitenregeling op goede gronden afgewezen, nu er een passende functie was. Staken bezoldiging. Strafontslag.
Datum uitspraak: 16-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het tijdens carnaval geld vragen voor het gebruik van de toiletten van de fietsenstalling, het hiermee opgehaalde geld in eigen zak steken, het negeren van de dienstopdracht de briefjes...
Datum uitspraak: 9-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Verwijtbare werkloosheid? Verweerder heeft niet gemotiveerd of voldaan is aan de eis van subjectieve dringendheid. Uit het bestreden besluit blijkt dat het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature