Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Rechtbank 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

7:658 BW. Arbeidsongeval. Posttraumatisch stresssyndroom.Onvoldoende onderbouwing ongevalsgevolg door werknemer.
Datum uitspraak: 2-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongeval tijdens verplichte cursus is geen beroepsincident als bedoeld in artikel 35, aanhef en onder f, van het ARAR aangezien sprake was van een oefensituatie en niet van een...
Datum uitspraak: 9-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een geldboete van Eur 20.000,- waarvan Eur 10.000,- voorwaardelijk voor overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, begaan door een...
Datum uitspraak: 11-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Art. 7:658 lid 1, 2 en 4 BW, art. 7:611 BW en 6:248 BW, artikel 6:170 BW en 6:162 BW. Als vaststaand dient te worden aangenomen dat [eiser] in de uitoefening van zijn...
Datum uitspraak: 17-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure ex artikel 1019w Rv . De onderhavige kwestie houdt verband met de omvang van de door BTB aan [verzoeker] als ZZP-er te betalen schadevergoeding o.g.v. art. 7:658 lid...
Datum uitspraak: 14-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Deelgeschil m.b.t. aansprakelijkheidsvraag. Bewijsopdracht. Art. 1019w Rv jo. 7:658 BW.
Datum uitspraak: 23-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure. Art. 1019w Rv. In 2008 is vonnis gewezen en is werkgever veroordeeld tot betaling aan werknemer van een bedrag wegens medische kosten, een bedrag wegens...
Datum uitspraak: 17-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Promis-vonnis. Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 32, eerste lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, begaan door een rechtspersoon. Bedrijfsongeval met dodelijke...
Datum uitspraak: 7-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bestuurlijke boete naar aanleiding van arbeidsongeval (Arbeidsomstandighedenwet,-besluit) Het gevolgd hebben van een VCA-cursus door een werknemer ontslaat de werkgever niet van der...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature