Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

296 Rechterlijke Uitspraken

296 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Rechtbank 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 11-6-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Keuze geslachtsnaam kind met Nederlandse en Spaanse nationaliteit. Wijziging geslachtnaam van het kind van geslachtsnaam vader naar geslachtsnaam bestaande uit de eerste geslachtsnaam...
Datum uitspraak: 12-4-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Mededeling dat verweerder niet bereid is af te zien van het voornemen tot het doen van een voordracht tot intrekking van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend is niet op...
Datum uitspraak: 8-12-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel waarbij is beslist dat aan eiser ten onrechte over de jaren 1998 tot en met 2000 een tegemoetkoming...
Datum uitspraak: 4-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om openbaarmaking stukken in kader Europese Aanbestedingsprocedure afgewezen op grond van artikel 16, lid 5, Richtlijn 92 /50/EEG. Verhouding Richtlijn - WOB. Art. 7:4, lid 6 Awb.
Datum uitspraak: 8-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om verstrekking van informatie o.g.v. de Wob. Informatie deels ten onrechte geweigerd. Belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer doet zich niet voor. Overigens op...
Datum uitspraak: 20-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewoordingen en wetsgeschiedenis brengen met zich dat de verlenging van de indicatietermijn als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening moet...
Datum uitspraak: 29-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kavel industriegrond is in strijd met contractueel beding in gebruik gegeven aan een derde. De bedongen boete is verbeurd, maar de billijkheid eist dat matiging plaatsvindt gelet op een...
Datum uitspraak: 23-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

WOZ: Ter zitting hebben partijen overeenstemming bereikt. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak op bezwaar en vermindert de vastgestelde waarde tot het...
Datum uitspraak: 29-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor de duur van 3 maanden in de winterperiode 2006/2007 voor een kind dat in die periode met zijn ouders naar Australie gaat. Verblijf aldaar...