Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

100 Rechterlijke Uitspraken

100 Wraking uitspraken gevonden gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking van arbiters afgewezen.
Datum uitspraak: 11-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking afgewezen. De beslissing van de voorzieningenrechter om geen aanhouding te verlenen voor de behandeling van het kort geding, is een processuele beslissing. Een...
Datum uitspraak: 1-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking afgewezen. De rechtbank heeft het verzoek ex artikel 843a Rv blijkens het vonnis van 26 juni 2012 afgewezen omdat – kort gezegd – toewijzing van het verzoek tot...
Datum uitspraak: 10-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Mondeling verzoek tot wraking van bestuursrechter. Verzoek afgewezen. De omstandigheid dat de rechter het wrakingsprotocol niet heeft nageleefd kan - wat daar ook van zij - niet tot...
Datum uitspraak: 6-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schriftelijk verzoek tot wraking rechter na afloop van zitting achter gesloten deuren in verzoekschriftprocedure betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag over minderjarig kind....
Datum uitspraak: 6-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schriftelijk verzoek tot wraking. Verzoeker heeft aangevoerd dat hij op de zitting, waar een tweetal door Bureau Jeugdzorg ingediende verzoekschrften plaatsvond, om aanhouding van de...
Datum uitspraak: 23-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Op 6 april 2012 is verzoekster buiten op de galerij voor haar woning in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen door de rechter gehoord. Verzoekster...
Datum uitspraak: 11-6-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking van rechter na terechtzitting waarop de mondelinge behandeling van een verzoek tot echtscheiding heeft plaatsgevonden. Naar het oordeel van de wrakingskamer doen zich...
Datum uitspraak: 10-9-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking rechter. Verzoekster heeft gesteld dat het de rechter ontbreekt aan onpartijdigheid, omdat de rechter zou zijn omgekocht. Deze stelling, die door de rechter is...
Datum uitspraak: 10-7-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking van kinderrechter na de behandeling van een schriftelijk verzoek van het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering strekkende tot verlenging van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature