Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

70 Rechterlijke Uitspraken

70 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

verklaring voor recht dat uitspraak in Marokko over voogdij in Nederland voor erkenning vatbaar is.
Datum uitspraak: 6-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / peilmoment periode legale arbeid. Eiser was in het bezit van een verblijfsvergunning regulier met als doel verblijf bij echtgenote, geldig tot 8 mei 2002. Naar het oordeel...
Datum uitspraak: 3-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding; nevenvorderingen; man betwist dat minderjarig kind van 17 jaar behoefte heeft aan door vrouw gevraagde kinderalimentatie nu dit kind, voor wie geen kinderbijslag meer...
Datum uitspraak: 15-2-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen. Op basis van de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval acht de rechtbank het aannemelijk dat eiser zich redelijkerwijs gedrongen...
Datum uitspraak: 6-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wijziging beperking verleende verblijfsvergunning regulier / toetsing / artikel 8 EVRM Verweerder heeft afwijzend beslist op de aanvraag van eiser tot het wijzigen van de hem verleende...
Datum uitspraak: 7-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen terugvordering WWB uitkering ongegrond. Schending inlichtingenplicht. Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank op goede gronden de op de twee bankrekeningen...
Datum uitspraak: 11-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AKW, export kinderbijslag naar Japan, een land waarmee Nederland geen BEU-verdrag heeft. In dit geval strijd met (1) gelijkheidsbeginsel (2) verbod van willekeur (3)...
Datum uitspraak: 15-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verblijf als pleegkind / B3.3 Vc 2000 / inherente afwijkingsbevoegdheid Niet in geschil is dat de drie kinderen van Amerikaanse nationaliteit verblijf beogen bij hun grootmoeder van...
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Trage besluitvorming / procesbelang Eisers hebben op 18 januari 1999 toelating als vluchteling gevraagd. Bij besluiten van 25 september 2006 wordt hun met ingang van 18 januari 1999 een...
Datum uitspraak: 17-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beƫindiging schuldsaneringsregeling door omzetting in faillissement. Wanneer een schuldenaar zich niet aan de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen houdt, kan de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature