Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-5-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlenging van de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 jaar. De alimentatiegerechtigde vrouw verzoekt om verlenging van de termijn voor partneralimentatie. De beëindiging van...
Datum uitspraak: 4-4-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding geregistreerd partnerschap met bepaling van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige bij de vrouw, dat de vrouw het eenhoofdig gezag over de minderjarige toekomt, dat de man...
Datum uitspraak: 7-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing omdat het minnelijk traject niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in art. 288 lid 2 aanhef en onder b. Overwegingen ten overvloede in verband met...
Datum uitspraak: 20-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toelating WSNP; eigen woning en minnelijk traject. De rechtbank weigert de verklaring ex 285 lid 1 onder f vanwege onvoldoende kwaliteit van het minnelijk traject. Verzoek niet...
Datum uitspraak: 24-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vereniging X is een woningbouwvereniging. Zij is werkzaam op het gebied van de sociale volkshuisvesting (verhuur en beheer van huurwoningen en bouw van woningen). X is een lichaam als...
Datum uitspraak: 29-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurtoeslag. De uitspraak op bezwaar is genomen door een niet daartoe bevoegd bestuursorgaan. Het geschil ziet op een beschikking met betrekking tot huurtoeslag. Alleen de...
Datum uitspraak: 27-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurtoeslag. Berekening toetsingsinkomen bij overlijden. Incidentele inkomsten. Een redelijke wetstoepassing leidt er in dit geval toe dat er in overeenstemming met de bedoeling van de...
Datum uitspraak: 7-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vergoeding van immateriële schade. De overschrijding van de redelijke termijn van drie jaar met ruim twee jaar is volledig toe te rekenen aan verweerder in verband met het zoekraken van...
Datum uitspraak: 7-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid van Belastingdienst Centrale Administratie (B/CA) in toeslagzaken (mede) betreffende de basisregistratie inkomen.
Datum uitspraak: 13-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op zorgtoeslag of huurtoeslag. Na intrekking van de verblijfstitel met terugwerkende kracht ontstaat geen nieuw recht op toeslagen, ook al mag de beslissing omtrent de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature