Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

66 Rechterlijke Uitspraken

66 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bestuursrecht militair ambtenarenrecht Ontslag wegens wangedrag militair, toetsingskader. Zie voorts uitspraak in hoger beroep CRvB 29 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM6967 .
Datum uitspraak: 8-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

voorlopige voorziening
Datum uitspraak: 6-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

afwijzing verzoek voorlopige voorziening strafontslag medewerker Tweede Kamer na ernstig plichtsverzuim (verzoeker heeft aan meerdere personen beloften en toezeggingen gedaan om reis-...
Datum uitspraak: 6-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

bodemprocedure Besluit Algemene Rechtspositie Politie (...) disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag opgelegd (...) onvoldoende komen vast te staan dat eiseres geld heeft geleend...
Datum uitspraak: 4-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag ambtenaar bij wijze van disciplinaire straf wegens plichtsverzuim. Plichtsverzuim toerekenbaar. De straf van disciplinair ontslag niet onevenredig aan de ernst van het door eiser...
Datum uitspraak: 31-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht (ernstig) plichtsverzuim Disciplinaire bestraffing van berisping wegens vastgesteld plichtsverzuim terecht opgelegd; Terechte inhouding bezoldiging wegens te laat/niet op...
Datum uitspraak: 16-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Officier van Kon. Marechausse is na voorval tijdens uitzending naar Bosnie geschorst en voorgedragen voor ontslag. Voorzieningenrechter is van oordeel dat de straf van ontslag wegens...
Datum uitspraak: 4-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AMAR militair ontslag wegens wangedrag in de dienst (bezit harddrugs) Eiser is strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld en had er niet op mogen vertrouwen dat rechtspositionele...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerders gewijzigde inzicht in de ernst van het door eiseres gepleegde plichtsverzuim uitsluitend berust op een aanvankelijk onjuiste waardering van de...
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hebben de verzekeringsartsen van verweerder terecht en op goede gronden geconcludeerd dat werkneemster in 2003 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest in de zin van de WAO? Is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature