Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verblijf bij ouders / in Nederland geboren minderjarigen / geen verblijfsdocument / artikel 7 Besluit 1 /80. Namens eisers, geboren in 2002 en 1999, is betoogd dat zij een verblijfsrecht...
Datum uitspraak: 4-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Legale arbeid / vrijwillige werkloosheid. In een periode dat hij in het bezit was van een onomstreden verblijfsrecht heeft eiser een jaar legale arbeid verricht, namelijk in ieder geval...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikelen 6 en 13 Besluit 1 /80 De rechtbank is van oordeel dat het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Besluit 1 /80 gelezen in samenhang met het bepaalde in het tweede lid van...
Datum uitspraak: 20-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / associatiebesluit 1/80 Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat hij niet in vreemdelingenbewaring kan worden gesteld, aangezien hij rechtmatig verblijf...
Datum uitspraak: 11-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met betrekking tot eisers standpunt dat hij wel rechten kan ontlenen aan artikel 6, eerste lid, eerste gedachtestreepje, Besluit 1 /80 omdat hij in totaal meer dan één jaar bij...
Datum uitspraak: 4-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / beroep op Besluit 1/80 / Turkse werknemer / naturalisatie / motiveringsgebrek Eiser is ongewenst verklaard wegens het plegen van een misdrijf. Eisers beroep op...
Datum uitspraak: 9-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De stelling dat de periodes van onvrijwillige werkloosheid tussen de verschillende dienstverbanden meegenomen dienen te worden bij de besluitvorming, wordt door de rechtbank niet...
Datum uitspraak: 26-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Nu uit het onder 3.4 overwogene blijkt dat de beantwoording van de vraag of bij de ongewenstverklaring door verweerder is uitgegaan van het juiste toetsingskader onlosmakelijk samenhangt...
Datum uitspraak: 4-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit het Sahin-arrest van het Hof van 17 september 2009 volgt onder meer dat voor de beoordeling of de situatie van een vreemdeling in de gastlidstaat voor de toepassing van artikel 13...
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Turkse werknemer / artikel 6 Associatiebesluit 1 /80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / inlener Vaststaat dat in de geschetste arbeidsverhouding van eiser alle drie elementen –...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature