Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

351 Rechterlijke Uitspraken

351 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-9-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art.1:253a BW, Vervangende toestemming tot verhuizing. De moeder verzoekt vervangende toestemming om met de minderjarige vanuit plaats 1 naar plaats 2 te verhuizen in verband met een...
Datum uitspraak: 12-11-1998
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 17-8-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek schadevergoeding voor gehoorschade en psychische schade. Verjaring: aansluiting bij arrest Hoge Raad inzake BASF/Rensink ( LJN: AF0694 ).
Datum uitspraak: 1-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiser is door niet mee te werken aan zijn arbeidsreïntegratie door eigen toedoen zijn werk kwijtgeraakt. Dit moet worden aangemerkt als een gedraging op grond waarvan verweerder...
Datum uitspraak: 4-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Legale arbeid / vrijwillige werkloosheid. In een periode dat hij in het bezit was van een onomstreden verblijfsrecht heeft eiser een jaar legale arbeid verricht, namelijk in ieder geval...
Datum uitspraak: 4-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag ambtenaar bij wijze van disciplinaire straf wegens plichtsverzuim. Plichtsverzuim toerekenbaar. De straf van disciplinair ontslag niet onevenredig aan de ernst van het door eiser...
Datum uitspraak: 3-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank (is) van oordeel dat er sprake is van een dusdanig verstoorde arbeidsverhouding, waarvan het bestaan en voortbestaan in overwegend mate aan eiser is te wijten, dat...
Datum uitspraak: 12-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

beroep tegen afwijzing FPU-arrangement voor 55 jarige ambtenaar ongegrond, geen proceskostenveroordeling.
Datum uitspraak: 31-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht (ernstig) plichtsverzuim Disciplinaire bestraffing van berisping wegens vastgesteld plichtsverzuim terecht opgelegd; Terechte inhouding bezoldiging wegens te laat/niet op...
Datum uitspraak: 20-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wet Werk en Bijstand, arbeidsinschakelende verplichtingen, onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. De rechtbank stelt vast dat in het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature