Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 24-2-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtsgeldigheid convenant, artikelen 3:33 BW en 3:35 BW .
Datum uitspraak: 26-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geding tussen eiser en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) over het wel of niet in aanmerking komen voor een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (hierna: WW)....
Datum uitspraak: 15-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ARAR, herplaatsingsprocedure. Beroep tegen ontslag ongegrond. Rechtbank concludeert dat verweerder in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken om eiser ontslag te...
Datum uitspraak: 24-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toetsing van een beoordeling van een ambtenaar naar algemene gezichtspunten. Ook een leidinggevende die geen positief oordeel heeft over een te beoordelen ambtenaar is bevoegd en in...
Datum uitspraak: 10-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Korting op bezoldiging burgerambtenaar van Defensie na 12 maanden ziekte in bezwaar gehandhaafd onder verwijzing naar een alsnog gevraagd medisch advies. Aan dit advies ligt geen...
Datum uitspraak: 8-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Investeringsaftrek. Zelfstandigenaftrek. Urencriterium. Eiseres is werkzaam als communicatieadviseur. De rechtbank oordeelt dat eiseres, voor zover zij deze...
Datum uitspraak: 23-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot verschoning. Bij een getuigenverhoor in het geding tussen eiser en verweerder is verklaard dat er meer collega's van eiser zijn die een vergelijkbaar arbeidsconflict met...
Datum uitspraak: 20-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In het kader van de werkhervatting van een ziek gemelde ambtenaar blijven eerder op het Poortwachter-traject vastgestelde beperkingen van belang, ook indien de betrokken ambtenaar de...
Datum uitspraak: 14-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering strekkende tot staking van de executie van een vonnis waarbij de werkgever - op verbeurte van een dwangsom - is geboden de werknemer in haar bedrijf te werk te...
Datum uitspraak: 15-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening arbeidszaak. Ontslag wegens te laat komen, ongewenste intimiteiten, diefstal en fraude. Werknemer vecht ontslag aan.