Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-2-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtsgeldigheid convenant, artikelen 3:33 BW en 3:35 BW .
Datum uitspraak: 26-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geding tussen eiser en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) over het wel of niet in aanmerking komen voor een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (hierna: WW)....
Datum uitspraak: 15-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ARAR, herplaatsingsprocedure. Beroep tegen ontslag ongegrond. Rechtbank concludeert dat verweerder in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken om eiser ontslag te...
Datum uitspraak: 24-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toetsing van een beoordeling van een ambtenaar naar algemene gezichtspunten. Ook een leidinggevende die geen positief oordeel heeft over een te beoordelen ambtenaar is bevoegd en in...
Datum uitspraak: 10-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Korting op bezoldiging burgerambtenaar van Defensie na 12 maanden ziekte in bezwaar gehandhaafd onder verwijzing naar een alsnog gevraagd medisch advies. Aan dit advies ligt geen...
Datum uitspraak: 8-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Investeringsaftrek. Zelfstandigenaftrek. Urencriterium. Eiseres is werkzaam als communicatieadviseur. De rechtbank oordeelt dat eiseres, voor zover zij deze...
Datum uitspraak: 20-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In het kader van de werkhervatting van een ziek gemelde ambtenaar blijven eerder op het Poortwachter-traject vastgestelde beperkingen van belang, ook indien de betrokken ambtenaar de...
Datum uitspraak: 16-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

militair ambtenarenrecht bodemprocedure Besluit tot korting bezoldiging. Eiser kan als gevolg van ziekte (psychische klachten) zijn functie niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen. Dit...
Datum uitspraak: 8-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. met haar stelling dat zij door de desbetreffende studie opdrachten kon krijgen die zij anders niet had kunnen krijgen, maakt eiseres niet aannemelijk dat de studie...
Datum uitspraak: 26-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststaat dat gedaagde niet-aanbestedingsplichtig is en dat zij ook niet gelijk is te stellen met aanbestedingsplichtige diensten, instellingen of bedrijven. De regels van het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature