Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

40 Rechterlijke Uitspraken

40 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bestuursrecht militair ambtenarenrecht Ontslag wegens wangedrag militair, toetsingskader. Zie voorts uitspraak in hoger beroep CRvB 29 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM6967 .
Datum uitspraak: 31-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht (ernstig) plichtsverzuim Disciplinaire bestraffing van berisping wegens vastgesteld plichtsverzuim terecht opgelegd; Terechte inhouding bezoldiging wegens te laat/niet op...
Datum uitspraak: 7-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

bodemprocedure, Militair Ambtenarenrecht Ongegrond beroep tegen salarisafrekening/premiebedrag waaruit blijkt dat aan eiser een BBT (beroepsmilitair voor bepaalde tijd (BBT)-premie is...
Datum uitspraak: 10-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Militair ambtenarenrecht. Eiser is niet aangewezen voor de door hem geambieerde functie. Volgens hem is onjuiste procedure gevolgd. De rechtbank is van oordeel dat het bestreden besluit...
Datum uitspraak: 9-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

bestuursrecht militair ambtenarenrecht bodemprocedure Ontslag van een officier dient te geschieden bij koninklijk besluit. Op het door eiser gemaakte bezwaar dient eveneens bij...
Datum uitspraak: 15-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om nabetaling van consignatie-uren. Tussen partijen is in geschil of aan eiser consignatie is opgedragen, of dat sprake was van bereikbaarheidsdienst. Zoals ter zitting is...
Datum uitspraak: 6-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Militair ambtenarenrecht. Vergoeding schade op grond van artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR).
Datum uitspraak: 23-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Werkgeversberoep tegen toekenning WW. Nu de dienstbetrekking op eigen verzoek van de ex-werkneemster is beëindigd, heeft zij het voorschrift van artikel 24, eerste lid, onder b, ten...
Datum uitspraak: 3-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ambtenarenrecht Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) Verweerder heeft eiser primair disciplinair ontslag wegens plichtsverzuim en subsidiair ongeschiktheidsontslag verleend. Als...
Datum uitspraak: 31-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ambtenarenrecht Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) Eiser is de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd wegens zeer ernstig plichtsverzuim, bestaande uit...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature