Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

179 Rechterlijke Uitspraken

179 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding met nevenvordering(en) relatieve (on)bevoegdheid rechtbank: Het begrip 'woonplaats' is in de bepalingen van artikel 262 e.v. Rv. niet nader gedefinieerd. De rechtbank zal...
Datum uitspraak: 30-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Definitierichtlijn / uitleg / individualiseringsvereiste / toetsing. [..] Verweerder had naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet alleen dienen te beoordelen of al dan niet een...
Datum uitspraak: 16-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Door bouwer aan koper betaalde vergoeding voor te late oplevering van woning/appartement kan niet worden aangemerkt als een prijsvermindering in de zin van art. 29, eerste lid, aanhef en...
Datum uitspraak: 27-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Invorderingswet, aansprakelijkstelling, ketenaansprakelijkheid. Schoonmaakwerkzaamheden vallen, mede gelet op de uit de memorie van toelichting blijkende bedoeling van de wetgever,...
Datum uitspraak: 25-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft in het zwaarwegend advies, gedateerd 28 augustus 2009, aangevoerd dat hij bij terugkeer een risico loopt op ernstige schade als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c,...
Datum uitspraak: 6-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Meervoudige kamer. Schadestaatprocedure. Schade als gevolg van ten onrechte opgelegde bouwstop deels aannemelijk gemaakt.
Datum uitspraak: 16-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Reguliere bouwvergunning en vrijstelling ex art. 19.2 WRO voor bouw appartementencomplex. Bouwplan voldoet blijkens situatietekening ten aanzien van de parkeerbehoefte aan de in het...
Datum uitspraak: 18-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Kosten voor gemene rekening. Verleggingsregeling. Art. 24 UBOB 1968. Eiseres is een instelling op het gebied van de bejaardenzorg en exploiteert onder meer een...
Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank acht zich bevoegd het verzoek te behandelen op grond van artikel 3 IVO. Verzoekers wonen en werken in Nederland en alle schuldeisers zijn in mei 2009 op de hoogte gebracht...
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Irak, intrekking verblijfsvergunning, categoriaal beschermingsbeleid, valse documenten, geen positieve overtuigingskracht asielrelaas, artikel 3 EVRM , artikel 15 aanhef en onder c...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature