Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden gedaan door Rechtbank Rotterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwikkeling huwelijksvoorwaarden met daarin én een deelgenootschap én een verrekenbeding met betrekking tot overgespaarde inkomsten. De rechtbank oordeelt dat eerst verrekend moet...
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Borg wordt aangesproken en doet zelf beroep op vernietiging ex art.1:88 lid 1 BW wegens ontbreken handtekening ex-vrouw. Beroep op vernietiging komt op grond van art. 1:89 BW slechts toe...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwikkeling huwelijksvoorwaarden (met verrekenbeding én wettelijk deelgenootschap). De rechtbank staat tussentijds appel toe maar de partij die zulks verzocht appelleert te laat...
Datum uitspraak: 4-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De gevorderde pensioenverevening, omdat dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten in het echtscheidingsconvenant, wordt afgewezen. Het is in de rechtspraktijk algemeen geaccepteerd dat een...
Datum uitspraak: 2-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Echtscheidingsprocedure. Partijen zijn in huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat er na echtscheiding geen recht op partneralimentatie ontstaat. Rechtbank oordeelt dat dit nihilbeding...
Datum uitspraak: 6-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitleg testament opgesteld voor 2003. Stiefvader erfgenaam? Gelet op de bewoordingen van het testament en de gezinssamenstelling ten tijde van het opmaken daarvan beoogde erflaatster...
Datum uitspraak: 28-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatig gelegd derdenbeslag, aangezien het opeisbaar worden van de vordering ter zake waarvan het beslag is gelegd volstrekt onzeker is. Vordering van advocaat ter zake van...
Datum uitspraak: 16-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Man heeft stuk cultuurgrond onder uitsluitingsclausule geërfd. Stelling vrouw dat de grond onderdeel is gaan uitmaken van de...
Datum uitspraak: 5-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, ipr, artikel 4 lid 2 sub 1 onder a juncto artikel 15 lid 1 sub 1 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, afwikkeling huwelijksgoederenregime naar...
Datum uitspraak: 3-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is in geschil op welke wijze de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld dienen te worden. In de akte huwelijkse voorwaarden is bepaald dat tussen partijen geen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature