Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht gedaan door Rechtbank Roermond.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoofdstuk IV van de WW regelt de overneming van uit dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen die bij betalingsonmacht van de werkgever moeten worden betaald. Deze uitspraak gaat...
Datum uitspraak: 9-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontneming, kwijtschelding restant terug te betalen wederrechtelijk voordeel wegens kennelijk onredelijke incasso opstelling CJIB.
Datum uitspraak: 28-3-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

WW biedt geen mogelijkheid tot opleggen van een maatregel op een voorschot. Blijvend gehele weigering WW-uitkering, nu eiser het hem aangeboden passend werk bij werkgever Z niet heeft...
Datum uitspraak: 23-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In het onderhavige geval weigert de Stichting Vorkmeer om een gemeentelijke verklaring op te stellen, omdat verzoeker onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een minnelijke regeling en...
Datum uitspraak: 4-2-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op basis van de gegevens verkregen via de belastingdienst heeft verweerder eisers recht op huursubsidie over het subsidiejaar 1 juli 2002 – 1 juli 2003 gewijzigd vastgesteld op €...
Datum uitspraak: 29-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid: leveranciers stellen dat bestuurder van besloten vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld door 1) in zijn hoedanigheid van enig bestuurder en enig...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature