Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

167 Rechterlijke Uitspraken

167 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Rechtbank Roermond.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 11-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft vonnis van de rechtbank Maastricht, zitting houdende in het gerechtsgebouw te Roermond. Betrokkene is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die het...
Datum uitspraak: 23-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontucht met minderjarigen, gepleegd door een leraar. Straf boven eis. Ontzetting uit ambt. Doordat verdachte het in hem gestelde vertrouwen als leraar en jeugdleider diep heeft beschaamd...
Datum uitspraak: 12-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan vergunninghoudster 1 de verzochte vrijstelling ex artikel 19, eerste lid van de WRO verleend. Rechtbank oordeelt dat de lijst ogv artikel 19 lid 2 WRO niet in...
Datum uitspraak: 27-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek eervol ontslag door ambtenaar na beëindiging tijdelijk contract.
Datum uitspraak: 11-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar aanleiding van een telefonische reactie van eiser [...] welke door de behandelend ambtenaar als een bedreiging jegens haar is opgevat, heeft verweerder[...] de bijstandsuitkering...
Datum uitspraak: 20-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ingangsdatum vrijwillig ontslag, strafontslag na plichtsverzuim, terugbetaling studiekosten.
Datum uitspraak: 3-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6 EVRM ; vogelpest, ruimingen, valsheid in geschrift Elke verdachte recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn ( artikel 6 EVRM ). Deze...
Datum uitspraak: 28-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank is het opleggen van de bouwstop en de daaraan verbonden last tot doen voortduren van die stillegging, onder dwangsom, dermate verbonden dat sprake is...
Datum uitspraak: 14-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning van rechtswijze verstrekt. Termijnoverschrijding verschoonbaar. De rechtbank is van oordeel dat als de uniforme openbare voorbereidings-procedure feitelijk is gevolgd,...
Datum uitspraak: 21-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorzienbaarheid bij planschade en het moment van aangaan van rechten en verplichtingen in relatie tot duidelijkheid van toekomstige ontwikkelingen in planologisch opzicht.