Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag gedaan door Rechtbank Overijssel.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Is het handhaven door verhuurder van zijn inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van het verhuurde, met als gevolg dat huurder geen aanspraak kan maken op huurtoeslag, een...
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldsaneringsregeling; afwijzing; niet aannemelijk geworden dat de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zullen worden nagekomen.
Datum uitspraak: 27-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding tot schorsing van een vonnis in kort geding gewezen tot ontruiming van een woning wegens structurele overlast. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een blijvende omkeer...
Datum uitspraak: 20-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil ontruiming woning.
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling kinderalimentatie, toepassing aanvaardbaarheidstoets
Datum uitspraak: 25-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige wijze bewogen ruim € 1,5 miljoen KOT uit te keren. Hiertoe heeft hij valse...
Datum uitspraak: 18-9-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank komt tot het oordeel dat het beroep van de man op de aanvaardbaarheidstoets slaagt en stelt de kinderalimentatie op nihil.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Ontruiming woning en afgeven persoonlijke spullen.
Datum uitspraak: 9-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag. Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van 35,61 gram...
Datum uitspraak: 8-4-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Samengesteld gezin. Rechtbank berekent de behoefte van alle kinderen en verdeelt de draagkracht over alle kinderen voor wie de man en de vrouw onderhoudsplichtig zijn.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature