Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand gedaan door Rechtbank Oost-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bijstand in de vorm van geldlening vanwege waarde woonwagen; woonwagen op gehuurde woningstandplaats; woonwagen toch bezit van eisers; WOZ-waarde als maatstaf
Datum uitspraak: 27-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis in een geschil over de ontbinding van een maatschap. Vordering afgewezen.
Datum uitspraak: 27-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering gericht tegen advocaat, op grond van de stelling dat de advocaat nìet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht, door...
Datum uitspraak: 27-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Moeder heeft onrechtmatig gehandeld door zich op websites, Facebook en in interviews grievend en beschadigend uit te laten over de curator van haar zoon. Veroordeling tot verwijdering...
Datum uitspraak: 13-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toegekende schadevergoeding ex. art. 591a Sv gehalveerd nu verzoeker zelf, niet-verschuldigbaar, mede de oorzaak is van de tegen hem ontstane verdenking
Datum uitspraak: 5-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft in 2011 twee aanvragen op grond van de WIJ gedaan voor een werkleeraanbod en een inkomensvoorziening. In beide gevallen is het werkleeraanbod door verweerder verstrekt en de...
Datum uitspraak: 7-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wwb, Woonadres, centrum van maatschappelijk leven Bij tijdelijk verblijf, dat het karakter van logeren heeft, is het centrum van het maatschappelijk leven niet op het logeeradres
Datum uitspraak: 7-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking algemene en bijzondere bijstand en terugvordering van ten onrechte verstrekte bedrag aan bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Bezit onroerend goed in Marokko. De twee...
Datum uitspraak: 5-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wwb. Schending inlichtingenverplichting. Niet melden van handelsactiviteiten die al dan niet via internet (Marktplaats) zijn verricht. Een verplichting om een begin te maken met het...
Datum uitspraak: 13-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herziening definitieve vaststelling huurtoeslag 2007 op nihil; weliswaar sprake van niet duurzaam gescheiden levende echtgenoten, maar echtgenoot, zijnde toeslagpartner, wordt geacht op...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature