Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid gedaan door Rechtbank Oost-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek deelgeschil. Deskundigenrapportage tot uitgangspunt bij verdere onderhandelingen?
Datum uitspraak: 21-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek deelgeschil. Kern van het geschil is de vraag of verzoekster zich in verband met haar beroep op artikel 25 WAM voldoende heeft ingespannen om tot vaststelling van de identiteit...
Datum uitspraak: 20-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op een uitkering ingevolge de Ziektewet op grond van artikel 29b van de ze wet; beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 20-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Door werkgever maandelijks aan werknemer gedane uitbetaling in mindering gebracht op WIA-uitkering; door werkgever beoogde doel kan niet worden bereikt en heeft geen feitelijke...
Datum uitspraak: 23-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid assurantie tussenpersoon.
Datum uitspraak: 27-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Procesbelang. Tussen partijen is niet in geschil dat als gevolg van het bestreden besluit de hoogte noch de duur van de LGU-WGA wijzigt. Toekenning van een LGU-WGA leidt tot de in...
Datum uitspraak: 27-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Verweerder heeft het standpunt ingenomen dat aan de toekenning van een WGA-vervolguitkering een volledige verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige beoordeling ten...
Datum uitspraak: 19-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het achterstallig loon ad € 531,89 bruto te vermeerderen met de wettelijke verhoging hierover van 20%.
Datum uitspraak: 28-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Aansprakelijkheid hoofdaannemer op grond van art. 7:658 lid 4 BW. Eiser heeft in z'n hoedanigheid van zzp-er in opdracht van een onderaannemer (ook een zzp-er)...
Datum uitspraak: 14-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Oordeel arbo-arts en deskundigenoordeel verzekeringsarts zijn niet eenduidig. Opzegging tijdens ziekte?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature