Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer gedaan door Rechtbank Oost-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De vordering wordt afgewezen. De Stichting zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.
Datum uitspraak: 27-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering gericht tegen advocaat, op grond van de stelling dat de advocaat nìet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht, door...
Datum uitspraak: 5-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successiewet, bedrijfsopvolgingsregeling, bovengemiddeld rendement, gebruikelijke werkzaamheden bij verhuur onroerende zaken, omvang werkzaamheden, rendement van 1%.
Datum uitspraak: 13-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiser is tijdig in verzet gekomen tegen het dwangbevel van 10 mei 2012. Met partijen is de rechtbank van oordeel dat, nu de last onder dwangsom is opgelegd wegens een overtreding die...
Datum uitspraak: 27-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hek geplaatst op brug die eigendom is van eiser. Verwijzing naar de rol voor bewijsopdracht gedaagde dat toestemming voor de plaatsing is gegeven.
Datum uitspraak: 14-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aannemingsovereenkomst. Vordering voorschot op schadevergoeding. Criterium geldvordering in kort geding. Vordering afgewezen.
Datum uitspraak: 6-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geschil m.b.t. grensoverschrijding. Verjaring? Verwijzing naar de rol voor akte uitlating.
Datum uitspraak: 5-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking omgevingsvergunning op grond van artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wabo . Ten tijde van het bestreden besluit was sprake van gewijzigde planologische...
Datum uitspraak: 7-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten over de toerekening van de voorbelasting aan het gedeelte van het pand dat vrijgesteld is...
Datum uitspraak: 25-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bijstandsfraude. Verdachte had in Turkije onroerend goed in eigendom, maar heeft dit niet gemeld aan de gemeente. Gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature