Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis gedaan door Rechtbank Oost-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

machtiging beneficiaire aanvaarding
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Incident vrijwaring en incident art. 843a Rv. Beroep op art. 83 lid 2 Rv i.v.m. “p.o.” ondertekende incidentele conclusie verworpen. Gewichtige redenen verzetten zich tegen afgifte...
Datum uitspraak: 21-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Fiscale constructie met Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF) is buiten het zicht van de fiscus gehouden. Bewezenverklaring van het meermalen onjuist doen van belastingaangifte,...
Datum uitspraak: 2-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

benoeming vereffenaar
Datum uitspraak: 22-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser is in beroep gekomen namens de vermeende erfgenamen van een perceel in een sinds 1988 onverdeeld gebleven nalatenschap. Hij heeft, ook desgevraagd, geen verklaring van erfrecht...
Datum uitspraak: 10-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onderwerp: zorgplicht bank, hypotheek verleend mede op basis van vermogen in effectenportefeuille, geen overkreditering. De bank heeft als verstrekker van een hypothecair krediet haar...
Datum uitspraak: 18-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Voor het medeplegen van gewoontewitwassen als natuurlijk persoon en als feitelijk leidinggever, het feitelijk leiding geven aan medeplegen van valsheid in geschrift en het nalaten...
Datum uitspraak: 28-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan voorwaarden voor toepassing artikel 3:194 BW is voldaan.. Gedaagde 1 was op de hoogte van het bestaan van de AXA Bankrekeningen in België en van het positieve saldo daarop, maar...
Datum uitspraak: 7-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil over erfenis tussen familie en pastoor. Spreekverbod voor pastoor afgewezen, omdat niet is gebleken dat deze zich onrechtmatig heeft uitgelaten of wil gaan uitlaten.
Datum uitspraak: 11-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De kinderen van de schuldeiser verkopen aan de echtgenote van de schuldenaar een pakket aandelen, op termijn af te nemen. Is hier sprake van een constructie om de echtgenote tot extra...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature