Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden gedaan door Rechtbank Oost-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid van een door de rechter benoemde deskundige jegens een partij in de procedure waarin de deskundige heeft geprocedeerd. Toetsingskader (r.o. 6.4 e.v.). Gezag van...
Datum uitspraak: 23-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eenzijdig verzoek van een stoefouder op grond van artikel 1:253t BW wordt toegewezen. In dit geval vormt de in artikel 1:253t BW geformuleerde regel dat alleen op gezamenlijk verzoek een...
Datum uitspraak: 8-8-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Partijen verschillen van mening over de te hanteren peildatum voor de waarde van de aandelen. Bij de verdeling van tot een gemeenschap behorende goederen moet ter bepaling van hun waarde...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Korte samenvatting: estate planning; schenkingsovereenkomst met terugleen-constructie tussen ouders en zoon; nadien echtscheiding ouders. Moeder vraagt aan zoon wijziging...
Datum uitspraak: 1-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Opheffing conservatoir beslag ten laste van directeur-grootaandeelhouder tevens ex-echtgenoot. Pensioenaanspraken tegenover vennootschap zijn voorshands wellicht...
Datum uitspraak: 19-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verdeling en Verrekening. uitleg H.V. Opgepotte winsten-regeling artikel 1:141 lid 4 niet van toepassing. Partijbedoeling leidt tot impliciet overeengekomen afwijkende regeling
Datum uitspraak: 8-5-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg artikel 1:81 BW - echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd - mede in relatie tot artikel 1:84 BW . Onder de verplichting op grond van artikel 1:81 BW...
Datum uitspraak: 11-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De kinderen van de schuldeiser verkopen aan de echtgenote van de schuldenaar een pakket aandelen, op termijn af te nemen. Is hier sprake van een constructie om de echtgenote tot extra...
Datum uitspraak: 2-10-2014
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding met nevenvoorzieningen, in het bijzonder partneralimentatie en verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Invloed van privé-opnamen in rekening-courant op behoefte en...
Datum uitspraak: 28-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot afstorting van aan de vrouw toekomende pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd in de onderneming van de man. De vrouw heeft op grond van de huwelijkse...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature