Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Noord-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhaving en invordering. Gedoogvoorwaarden. Voor zover het gaat om anders of meer gedogen is het beroep, gelet op vaste jurisprudentie, niet- ontvankelijk. Bevoegdheidsverdeling tussen...
Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom vanwege overschrijding aantal vervoersbewegingen. Aantal vervoersbewegingen is gemaximeerd door aanvraag, milieuvergunning en onderliggende stukken. Overschrijding...
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gebruik van mestvergistingsinstallatie strijdig met bestemmingsplan. Overgangsrecht niet van toepassing. Desondanks is het gebruik in 2006 vergund. De rechtbank merkt dit aan als een...
Datum uitspraak: 3-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Preventieve last onder dwangsom voor wat betreft aantal vrachtwagenbewegingen van en naar de inrichting. Grondslag aanschrijving is onjuist, maar kan worden hersteld in de bezwaarfase op...
Datum uitspraak: 5-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhavingsprocedure en procedure tot opleggen van maatwerkvoorschriften betreffende de windturbine op het perceel Brongersmaweg 2 te Kollum. Niet in geschil is dat de...
Datum uitspraak: 25-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Omdat verweerder al handhaaft op overtreding van geurvoorschrift 8.2.2 heeft verweerder het verzoek om handhaving terecht afgewezen. Het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning...
Datum uitspraak: 25-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Er is geen sprake van een onoverzichtelijk vergunningenbestand, noch is gebleken van andere redenen waarom een revisievergunning verlangd had moeten worden. Milieueffectrapportage niet...
Datum uitspraak: 22-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Realisering busstation op industrieterrein Bolsward. Busstation past grotendeels binnen bestemming. Afwijking. Ruimtelijke onderbouwing ondeugdelijk voor wat betreft geluidsaspecten, met...
Datum uitspraak: 25-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder een nieuwe dwangsom heeft mogen opleggen. Handhaving op geurvoorschrift 8.1.1 is niet onevenredig en de hoogte van de dwangsom is niet...
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Revisievergunning milieu voor een rundveeslachterij. Geen sprake van een RIE-inrichting, gelet op capaciteit. Beste beschikbare technieken. Handreiking industrielawaai. Vernietiging...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature