Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag gedaan door Rechtbank Noord-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gelet op de wetsgeschiedenis en hetgeen thans is bepaald in de artikelen 5 en 21 van de Wet op de huurtoeslag (de Wht), is de rechtbank van oordeel dat verweerder in dit geval ten...
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij het vaststellen van de fictieve draagkracht moet worden uitgegaan van de gehele regeling inzake de beslagvrije voet in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van...
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag. Verzekeraar heeft letselschade vergoed door op grond van een vaststellingsovereenkomst een lumpsum te betalen. Immateriƫle schade?...
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is in geschil of recht bestaat op huurtoeslag over de berekeningsjaren 2012 en 2013. Anders dan de Belastingdienst/Toeslagen is de rechtbank van oordeel dat aannemelijk...
Datum uitspraak: 8-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om woningruil. Figuur van woningruil niet geregeld in Huisvestingsverordening. Analoge toepassing artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingsverordening, nu het gaat om...
Datum uitspraak: 23-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het ambtshalve verlagen van de bijstandsuitkering aan de kostendelersnorm is een belastend besluit en op verweerder rust de bewijslast ten aanzien van de vraag of sprake is van...
Datum uitspraak: 21-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executoriaal beslag op saldo bankrekening afkomstig van DUO studiefinanciering beslagvrije voet, misbruik van bevoegdheid, art 3:13 BW, art. 475 RV. art.475a RV, art.475bRV, 475cRV, Wet...
Datum uitspraak: 15-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Door broer van zus gevorderde schadevergoeding wegens slecht beheer door zus als bewindvoerster tijdens beschermingsbewind afgewezen bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing van de vordering.
Datum uitspraak: 17-6-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De man heeft zich in deze zaak op het standpunt gesteld dat het gedrag van de vrouw jegens hem zozeer de fatsoensnormen te buiten is gegaan, dat de lotsverbondenheid tussen partijen...
Datum uitspraak: 4-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vraag of verweerder genoegzaam heeft onderzocht of aan de toeslagpartner van eiser in het licht van artikel 20 VWEU en de door eiser aangehaalde arresten Zambrano en Dereci een van het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature