Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

39 Rechterlijke Uitspraken

39 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan door Rechtbank Noord-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gebruik van mestvergistingsinstallatie strijdig met bestemmingsplan. Overgangsrecht niet van toepassing. Desondanks is het gebruik in 2006 vergund. De rechtbank merkt dit aan als een...
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Planschade, geen planologisch nadeel. Voor de juridische status van de woningen moet worden uitgegaan van het op grond van het oude plan toegestane feitelijke gebruik en niet het...
Datum uitspraak: 20-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wro / planschade / planologische ontwikkeling Damsterdiep / planologische verslechtering / schade aan eisers woningen / vergelijkingsmethode. Beroep gegrond verklaard, bestreden besluit...
Datum uitspraak: 20-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wro / planschade / Damsterdiep / planologische verslechtering / schade aan eisers woningen / vergelijkingsmethode. Beroep gegrond verklaard, bestreden besluit vernietigd, primair besluit...
Datum uitspraak: 5-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering van omwonenden strekkende tot afbraak van een kamerverhuurcomplex. De vordering van enkele omwonenden wordt toegewezen. De rechtbank oordeelt dat de door hen ondervonden hinder...
Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid. Onrechtmatige besluitvorming. Vertragingsschade. Formele rechtskracht. Relativiteit. Belanghebbende (onderscheid tussen aanvrager en andere betrokkenen). Good...
Datum uitspraak: 20-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

huurrecht, huurprijs vaststelling
Datum uitspraak: 26-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wob-verzoek raadslid. Aanvraag om bouwvergunning al openbaar door publicatie en terinzagelegging. Aantal documenten openbaar gedeeltelijk openbaar gemaakt. Uit de Wob vloeit in beginsel...
Datum uitspraak: 14-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van een situatie dat het bouwplan van eiseres nimmer kan worden verwezenlijkt. De enkele omstandigheden dat...
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

hadhaving; bouwhekken geplaatst, zonder omgevingsvergunning, rond onbebouwd perceel; zijn de hekken bouwwerken? is legalisatie mogelijk?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature