Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Noord-Holland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wob. Misbruik van recht.
Datum uitspraak: 3-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen twee broers die in maatschapsverband het boerenbedrijf (melkveehouderij en mestvergisterij) uitoefenen. Tussenvonnis over vraag of en per wanneer maatschap is ontbonden.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen twee broers die in maatschapsverband het boerenbedrijf (melkveehouderij en mestvergisterij) uitoefenen. Eindvonnis over wijze van verdeling van het maatschapsvermogen.
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Windturbine zonder bouwvergunning en in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan geplaatst. Legalisatie valt niet met voldoende mate van zekerheid te verwachten. Onrechtmatig....
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schadestaatprocedure. Overname aandelen in een BV. Tekortkoming door niet nakoming garanties, althans onvolledige inlichtingen verstrekken m.b.t. begroting omzet en milieueisen. Causaal...
Datum uitspraak: 23-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Omstreeks juni 2002 is gebleken dat de resultaten in de Nederlandse Zeugenhouderij verminderden. Uit onderzoek kwam naar voren dat door Nederlandse varkenshouders toegepast varkensvoer...
Datum uitspraak: 13-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser stelt gemeente en/of de provincie ex o.d. aansprakelijk wegens: - het niet kunnen exploiteren van windturbines; hetgeen hem volgens eiser was beloofd, en - het te lang laten...
Datum uitspraak: 24-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Invorderingsbesluit. Aan eiseres zijn meerdere - onherroepelijke - lasten onder dwangsom opgelegd. In de lasten zijn - onder meer - voorschriften van de aan eiseres verleende...
Datum uitspraak: 7-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om een zuiver schadebesluit of civiele aansprakelijkstelling? De rechtbank is van oordeel dat verweerder het verzoek van eiser van 11 april 2011 in redelijkheid heeft kunnen en...
Datum uitspraak: 7-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit waarbij het college geweigerd heeft handhavend op te treden en om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot een windturbine. Voor deze windturbine gold tot 1 januari...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature