Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

58 Rechterlijke Uitspraken

58 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan door Rechtbank Noord-Holland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De onroerende zaak was ten tijde van de verkrijging niet aan te merken als een woning, omdat de onroerende zaak de oorspronkelijke aard van onderwijsgebouw niet had verloren. De...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1. Huurzaak. Is sprake van dringend eigen gebruik als bedoeld in artikel 7:274 lid 1, aanhef en onder c. BW en het Herenhuisarrest (HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0683 , NJ 2010/190...
Datum uitspraak: 10-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

WMO voorziet niet in maatwerkvoorzieningen voor mantelzorgers. Bovendien staat Wlz-indicatie in de weg aan toekenning maatwerkvoorziening.
Datum uitspraak: 25-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is niet in geschil dat het terrein waarop gebouwd wordt, evenals de omliggende percelen, zowel in de breedte als de lengte een glooiend karakter hebben zodat vaststelling...
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de verzoeken van eisers om planschade terecht afgewezen nu sprake was van voorzienbaarheid. De beroepen worden ongegrond verklaard
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van een bevoegdhedenovereenkomst, dus van het niet nakomen van enige daaruit voortvloeiende verplichting kan geen sprake zijn. Geen sprake van onrechtmatige daad. Ten...
Datum uitspraak: 16-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhavend optreden tegen serre. Geen sprake van vergunningvrij bouwen. Ontbreken van een schriftelijk verslag van de hoorzitting wordt met artikel 6:22 Awb gepasseerd. Dwangsom verbeurd...
Datum uitspraak: 25-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep op verkrijgende en bevrijdende verjaring, gebruik van strook gemeentegrond, verwijdering terrasscheidingsmuur.
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

3 van 33 zaken. De verhuurderheffing is niet in strijd met de artikelen 1 EP, 14 EVRM en 26 IVBPR. De stelling dat de heffingsgrondslag zou moeten worden verminderd voor zover sprake is...
Datum uitspraak: 11-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nakoming overeenkomst door gemeente.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature