Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht gedaan door Rechtbank Noord-Holland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

“De informatiebeschikking kan niet in stand blijven. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat eisers administratie dient te worden verworpen. Verweerder heeft de stukken niet...
Datum uitspraak: 25-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De belastingkamer van rechtbank Noord-Holland heeft de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in 2014 in een proefproces in stand gelaten.
Datum uitspraak: 7-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de woonplaats van eiser gedurende zijn drie jaar durende detentie in Duitsland. Op grond van het nationale belastingrecht van beide staten wordt eiser als inwoner van zowel...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De waarden van de verhuurde woningen die voortvloeit uit de toepassing van artikel 17a, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 zijn in betekenende mate (dat wil...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

3 van 33 zaken. De verhuurderheffing is niet in strijd met de artikelen 1 EP, 14 EVRM en 26 IVBPR. De stelling dat de heffingsgrondslag zou moeten worden verminderd voor zover sprake is...
Datum uitspraak: 15-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Aan het toesturen van het proces-verbaal is geen termijn verbonden. Zo al juist zou zijn dat het proces-verbaal niet zo spoedig mogelijk aan partijen is...
Datum uitspraak: 22-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

KB-Luxzaak. Identificatie betrouwbaar. De navorderingsaanslagen zijn niet voldoende voortvarend opgelegd en moeten vernietigd.
Datum uitspraak: 23-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank niet eens met standpunt van eiser dat het percentage van 4 denkbeeldige inkomsten creëert. Uit de tekst van artikel 5.2, eerste lid, eerste volzin, van de Wet IB 2001 (“Het...
Datum uitspraak: 2-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De heffingsambtenaar heeft de gemachtigde van belanghebbende voldoende in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord op het bezwaarschrift. Geen sprake van schending van de hoorplicht.
Datum uitspraak: 25-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belastingrecht. De rechtbank Noord-Holland heeft een staffel vastgesteld inzake het bepalen van de hoogte van de vergoeding van proceskosten voor het verschijnen van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature