Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord auteursrecht gedaan door Rechtbank Noord-Holland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

vordering tot afgifte patiëntendossier na weigering op grond van 7:456 BW en 5.3.2 lid 4 Wmo 2015. Vordering toegewezen met opdracht om gegevens die identiteit melder of melders...
Datum uitspraak: 29-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsrecht Omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vervangen van een bestaand kantoorpand. Belanghebbendheid architect.
Datum uitspraak: 30-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep architect op zijn persoonlijkheidsrechten afgewezen
Datum uitspraak: 9-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Sprake van rechtsverwerking. Omdat de beschuldigingen op grond van plagiaat al gedurende langere tijd steeds weer herleven worden de vorderingen toch ook beoordeeld op grond van de...
Datum uitspraak: 5-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Door plaatsing van een foto op de eigen website heeft gedaagde inbreuk gemaakt op het auteursrecht van eiseres. Gedaagde meent ten onrechte een beroep te kunnen doen op het zogenaamde...
Datum uitspraak: 28-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijziging kinderbijdrage: aspecten: - voor behoefte en aandeel ouders van onjuiste gegevens uitgegaan? toetsingskader art. 1:401 lid 4 BW is ruim. - wijziging met terugwerkende kracht? -...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het afbouwen van een appartementencomplex na overname van het contract van de failliete aannemer met de woningbouwcorporatie levert inbreuk op auteursrecht van de architect op het...
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoofdstuk 4 van het in mei 2014 verschenen boek met de titel Het verboden dagboek van [eisers]. De schokkende onthulling van de werkelijke daders van de moord op [dochter eiseres] is een...
Datum uitspraak: 1-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot inzage ex artikel 843a juncto 1019a Rv. Eiseres stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan: 1) auteursrechtinbreuk, door het zonder toestemming openbaar maken en...
Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eisers vorderen staken inbreuk auteursrecht, subsidiair verbod slaafse nabootsing, meer subsidiair verbod onrechtmatig handelen (onrechtmatige concurrentie) Het betreft vuurvaste tegels...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature