Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Noord-Holland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Toekenning billijke vergoeding van € 15.000,- bruto. Artikel 22 Rv .
Datum uitspraak: 10-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

MK, vervallen aanspraak bezoldiging, niet verschijnen bij bedrijfsarts
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wwz. Loonvordering: wel / niet zieke werknemer; 7:629a lid 1 BW; aanzegverplichting ex artikel 7:668 BW . Begroting naar rato cf 7:668 lid 3 BW. Met bevestiging van de opzegging van...
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wwz. Ontbindingsverzoek afgewezen. De werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om de werknemer weer naar de werkvloer te begeleiden.
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wwz. Vernietiging ontslag op staande voet van een werknemer die werkzaam is op basis van een SW-indicatie.
Datum uitspraak: 1-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde verleende rechtsbijstand aan cliënt en was bekend met tussen eiser en die cliënt gesloten geheimhoudingsovereenkomst betreffende mediationprocedure. Desalniettemin heeft...
Datum uitspraak: 16-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbindingsverzoek van werknemer wordt ondanks verweer werkgever toegewezen, alleen al gelet op het recht op vrije arbeidskeuze van artikel 19 lid 3 Grondwet en artikel 4 EVRM, en omdat...
Datum uitspraak: 9-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verband tussen het ontbindingsverzoek en de arbeidsongeschiktheid van werknemer kan niet worden uitgesloten. Desondanks ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Datum uitspraak: 18-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsontbinding. Werkgever heeft zich niet behoorlijk gedragen. Om die reden wordt een hogere vergoeding toegekend dan volgens de kantonrechtersformule geindiceerd zou zijn.
Datum uitspraak: 31-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Advocaat-stagiair vordert gefixeerde schadeloosstelling wegens nietigheid van het verleende ontslag op staande voet, onregelmatigheid en kennelijke onredelijkheid van het ontslag alsmede...