Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord afspiegelingsbeginsel gedaan door Rechtbank Noord-Holland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nederlandse piloot in dienst van Turkse luchtvaartmaatschappij verzoekt vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:681 lid 1 aanhef en onderdeel a BW....
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek herstel arbeidsovereenkomst. Anders dan de werkgeefster betoogt vormt zij onderdeel van een groep en ingevolge artikel 9 lid 2 Ontslagbesluit dienen bij de beoordeling van de...
Datum uitspraak: 18-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vrijwillig vertrekregeling is niet aan te merken als een regeling voor vervroegde uittreding. De inspecteur dient desgevraagd voor de invoering zijn opvatting over het karakter van een...
Datum uitspraak: 14-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Na UWV procedure verzoek herstel arbeidsovereenkomst door werknemer. Gelet op het verweer van werknemer heeft werkgever de bedrijfseconomische omstandigheden onvoldoende aannemelijk gemaakt.
Datum uitspraak: 9-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:669 lid 3 onderdeel a, BW. Werkgever dient de arbeidsovereenkomst te herstellen, waarbij ervan moet worden uitgegaan...
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van kennelijk onredelijk ontslag. Geen schending van het afspiegelingsbeginsel. Gevolgencriterium.
Datum uitspraak: 15-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. De functies van projectleider en projectcoƶrdinator zijn onderling uitwisselbaar. Afspiegelingsbeginsel is onjuist toegepast. De vordering tot herstel...
Datum uitspraak: 1-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst met zieke werknemer. Verzoekster is wel ontvankelijk omdat een bedrijfseconomische reden de grondslag van het verzoek vormt, maar...
Datum uitspraak: 11-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsontbinding. Kantonrechter wijkt af van het door werkgever opgestelde Sociaal Statuut en wijst hogere vergoeding toe.
Datum uitspraak: 2-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag tijdens proeftijd. Eiseres vordert in kort geding (primair) wedertewerkstelling, (subsidiair) schadevergoeding. De vorderingen worden afgewezen. Ontslag niet in strijd met het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature