Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag gedaan door Rechtbank Midden-Nederland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: huurtoeslag, bijzondere situatie, nabetaling Wets artikelen: artikel 2b, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit op de huurtoeslag (Bht) Samenvatting: Eiser heeft in...
Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ook huursituatie kan uitzonderingsgrond zijn voor partnerbegrip ex art. 3 Awir. Samenvatting: Op grond van de Awir heeft de aanvrager van kindgerelateerde toeslagen automatisch een...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

bemiddelingsovereenkomst
Datum uitspraak: 8-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kostendelersnorm, artikel 22a Participatiewet , commerci ële huur Samenvatting: Verweerder heeft bij het primaire besluit de bijstandsuitkering van eiser verlaagd omdat op hem de...
Datum uitspraak: 17-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet bescherming persoonsgegevens; afwijzing verzoek artikel 36 Wbp; Het vermelden van persoonsgegevens van medebewoners op de beschikkingen van de aanvrager huurtoeslag is noodzakelijk...
Datum uitspraak: 17-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging huurovereenkomst o.g.v. dringend eigen gebruik: herstructurering sociale woningbouw. Bestuursrechtelijke belemmeringen? Huurprijs andere passende woonruimte; belangenafweging...
Datum uitspraak: 10-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van economische eenheid bij onderbewindstelling van partners.
Datum uitspraak: 14-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

verhuiskostenvergoeding ex artikel 7:220 lid 5,6 en 7 BW bij renovatie woningencomplex, Noodzaak te verhuizen aangenomen. Recht op verhuiskostenvergoeding ook als dat recht niet in het...
Datum uitspraak: 23-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort Geding. Eisers vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: primair: ex artikel 7:220 BW te beslissen dat het voorstel van Mitros betreffende de renovatie van de straat, althans...
Datum uitspraak: 13-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

8:54. NO. Eisers geen belanghebbenden bij het bestreden besluit.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature