Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

1.033 Rechterlijke Uitspraken

1.033 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid gedaan door Rechtbank Middelburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

vordering in het geding van franchisenemer op franchisegever en omgekeerd. na verrekenen van wederzijds erkende vorderingen resteert een deel van de vordering die aan de franchisenemer...
Datum uitspraak: 23-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

vordering in het geding van franchisenemer op franchisegever. Het bestaan van de vordering staat voldoende vast om deze in het geding toe te wijzen.
Datum uitspraak: 10-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vorderingen in het geding van franchisenemer op gedaagde franchisegever. Eiser stelt dat hij recht heeft op provisie zonder aftrek van kosten. Vorderingen in conventie en reconventie...
Datum uitspraak: 26-3-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besmette uienplantjes door stengelaaltjes (ditylenchus dipsaci). Cessie. Voor geldigheid van de cessie is niet vereist dat sprake is van middellijke vertegenwoordiging. In geval van...
Datum uitspraak: 14-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil over aftrek nieuw voor oud. verzekeringsmaatschappij heeft aan verzekerde een aftrek van 10% toegepast. Zij vordert de resterende 90% van de schadeveroorzakende partij. Die wil...
Datum uitspraak: 14-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vraag of verzet tijdig is ingesteld. Rechtbank toetst aan art. 143 en 144 Rv. Wanneer begint de verzettermijn te lopen als het vonnis niet is betekend. Wanneer is het eerste moment van...
Datum uitspraak: 14-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Borg vordert betaling door aansprakelijk schuldenaar van door oorspronkelijk schuldeiser uitgewonnen bedrag. Getroffen betalingsregeling niet voldoende om de rente op de schuld te...
Datum uitspraak: 21-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Te laat, bij conclusie van dupliek opgeworpen vrijwaringsincident. Eiser voert reparatie uit aan geleverd voertuig. Gedaagde weigert betaling omdat een eerder geleverd voertuig niet...
Datum uitspraak: 11-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bemiddelingsovereenkomst ex art. 7:425 BW Eiser vordert percentage voor zijn bemiddeling. Vordering wordt afgewezen omdat eiser tevens provisie ontving van de andere partij en hij...
Datum uitspraak: 5-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De bank vordert in de hoofdzaak betaling van twee ex-echtelieden. In de vrijwaringszaak heeft de ene gedaagde (A) de andere gedaagde (B) gedagvaard. De lening waarvan terugbetaling werd...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature