Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

32 Rechterlijke Uitspraken

32 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteden gedaan door Rechtbank Middelburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het geschil tussen partijen betreft de beoordeling van de aanbieding van CFE aan de hand van gunningscriterium B2, namelijk de mate waarin vóór oplevering van het totale project...
Datum uitspraak: 31-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

''(...) De beoordeling De eerste vraag die beantwoord dient te worden is of artikel 6:174 BW ziet op andere schade dan die van verkeersdeelnemers, zoals door [eiser] is gesteld....
Datum uitspraak: 5-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

"(..)"Op 23 mei 2002 heeft een gesprek tussen de heren (naam) en de wethouders Van der Wouden en Van Felius plaatsgevonden. In het kader van dat gesprek is door de heren (naam)...
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Provincie heeft als opdrachtgever de opdracht voor aanpassing van de Schroebrug in Middelburg en realisatie van een voetgangersbrug daarnaast openbaar aanbesteed.Hillebrand c.s. heeft...
Datum uitspraak: 20-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

...''Kern van het geschil tussen partijen betreft de hoogte van de door Burgers Ergon ingediende schadeclaim en de vraag of Burgers Ergon zich terzake die claim zelfstandig tot de...
Datum uitspraak: 8-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

''(..)'' De gemeenten hebben gemeenschappelijk een aanbesteding uitgeschreven, bedoeld om de opdracht te gunnen voor de levering van rolstoelen, vervoermiddelen, tilliften, bad-douche-...
Datum uitspraak: 19-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak heeft de voorzieningenrechter partijen meegedeeld dat V. L. S. Op dit moment in opdracht van deze rechtbank schoonmaakonderhoud...
Datum uitspraak: 13-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongerechtvaardige staatssteun als bedoeld in art. 87 en 88 van het EG-Verdrag? Afwijzing verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenonderzoek. Niet gebleken van verplichting...
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hillebrand c.s. vordert, kort samengevat, de Provincie te verbieden om in dit stadium conform haar voornemen het werk (voorwaardelijk) te gunnen aan De Klerk c.s. en de Provincie te...
Datum uitspraak: 1-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

"(..)"De gemeente heeft als opdrachtgever de opdracht genaamd “Strandonderhoud” aanbesteed. Deze opdracht is aangekondigd en het betreffende bestek met nummer (nummer) is op de markt...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature