Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 Wraking uitspraken gevonden gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing verzoek tot wraking. Tijdens de comparitiezitting zijn door de rechter meerdere grappen gemaakt. Vast staat dat de rechter zich ervan bewust was dat deze – om de woorden van...
Datum uitspraak: 7-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De grond voor het verzoek is de processuele beslissing van de meervoudige kamer tot aanhouding en hernieuwd oproepen van de getuige als zodanig en niet enige gedraging of opmerking van...
Datum uitspraak: 22-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wraking van de leden van een wrakingskamer. "Vriendjespolitiek". Van vooringenomenheid getuigt niet het enkele feit dat de gewraakte rechters ook wel in professioneel verband met mr. X...
Datum uitspraak: 21-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking is te laat gedaan nu is gebleken dat het indienen van een wrakingsverzoek reeds tijdens en daags na de comparitie is overwogen door verzoeker en het eerste bericht...
Datum uitspraak: 12-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een vraag stellen is nog geen standpunt innemen. Verzoek om wraking afgewezen.
Datum uitspraak: 22-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De enkele omstandigheid dat een rechter in een geschil vonnis heeft gewezen en vervolgens vonnis in de bodemprocedure wijst brengt niet een objectief gerechtvaardigde schijn van...
Datum uitspraak: 10-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker niet verschenen. Aanleiding voor verzoek gelegen in wijze van behandeling van het verzoek tot ondertoezichtstelling dat in 2010 heeft plaatsgevonden. Niet tijdig, verzoek niet...
Datum uitspraak: 25-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet ontvankelijk nu de indiening van het verzoek na ruim drie weken plaatsvond en er geen verschoonbare reden voor de termijnoverschrijding is aangevoerd.
Datum uitspraak: 17-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen bijzondere redenen aangevoerd voor het tijdsverloop tussen de zitting van de meervoudige kamer en het moment van ontvangst van het wrakingsverzoek. Het verzoek tot wraking is te...
Datum uitspraak: 22-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechter heeft zich door zijn handelwijze, die eruit bestond dat hij contact heeft gelegd met de advocaat van de wederpartij, zonder dat hij de andere partij hierover heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature