Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontruimingsverzoek toegewezen op grond van huurachterstand en vrees voor tekortkoming in de toekomst. Niet gebleken van bijzondere aard.
Datum uitspraak: 28-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De in rubriek 1. genoemde vergunning en vrijstelling zijn verleend om de industriefunctie van de voormalige Curverhallen te kunnen veranderen in winkel- /bijeenkomstfunctie....
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Planschade. Het onderhavig geding spitst zich toe op de vraag of verweerder in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat eiser niet voor een hogere planschadevergoeding in aanmerking komt...
Datum uitspraak: 27-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Europese openbare aanbesteding, wijziging inschrijving, ongeldig, ongeldigverklaring, afwijzing vordering.
Datum uitspraak: 22-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In bezwaar gehandhaafde afwijzing verzoek om schadevergoeding ex artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc). Het geschil betreft in de eerste plaats de vraag of...
Datum uitspraak: 16-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft verweerder verzocht om meer vrachtbewegingen toe te staan per dag (te weten 80 vrachtbewegingen) van en naar de inrichting (groeve Cijnsberg) dan in de milieuvergunning...
Datum uitspraak: 13-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het beroep heeft betrekking op een door de minister van Infrastructuur en Milieu verleende vergunning op grond van de Waterwet voor een waterkrachtcentrale aan de linkeroever van de Maas...
Datum uitspraak: 11-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening hangende beroep tegen besluit tot wijziging geurvoorschriften milieuvergunning. De voorzieningenrechter stelt vast dat het besluit een inhoudelijk...
Datum uitspraak: 18-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 november 2010 heeft verweerder aan eiseres een last onder dwangsom opgelegd wegens geconstateerde overtredingen van voorschriften van een veranderingsvergunning als...
Datum uitspraak: 4-4-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature