Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

65 Rechterlijke Uitspraken

65 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft echter naar aanleiding van het beroep dat van de kant van eiseres is gedaan op het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind wel afgezien van het handhaven...
Datum uitspraak: 19-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De grondslag voor de maatregel op de bijstandsuitkering is onjuist. In artikel 9 lid 1 a WWB is niet opgenomen de plicht om algemeent geaccepteerde arbeid te behouden. Artikel 6 lid 3...
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij schrijven van 30 augustus 2006 heeft verweerder aan eiser meegedeeld dat verweerder extra aandacht gaat besteden aan controles met betrekking tot het vermogen.
Datum uitspraak: 27-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

WWB, arbeidsverplichting, ontheffing Awb: toetsing ex tunc, med. gegevens over operatie ná besluit op bezwaar, medisch advies. Awb; Verweerder neemt nieuw primair besluit, inadequaat,...
Datum uitspraak: 17-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Hoofdverblijf. Gezamenlijke huishouding. Schending inlichtingenplicht. Geen dringende redenen af te zien van intrekking of terugvordering.
Datum uitspraak: 20-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiseres ontving met ingang van mei 1980 een bijstandsuitkering, laatstelijk ingevolge de Wet werk en bijstand (hierna: WWB). Op 3 januari 2005 en 1 februari 2005 zijn door de sociale...
Datum uitspraak: 5-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek voorwaardelijke ontbinding. Dringende reden (sexuele intimidatie) onvoldoende onderzocht en niet volgens eigen protocol. Wel een verandering in de omstandigheden.
Datum uitspraak: 9-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 174a Gemeentewet ; sluiting woning; verstoring openbare orde; toewijzing voorlopige voorziening; onvoldoende inzicht overlast; ontbreken begunstigingstermijn Besluit om op grond...
Datum uitspraak: 10-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

7:685 BW. Dringende reden is niet komen vast te staan. Of werknemer de opzet had om werkgever te beconcurreren is onduidelijk gebleven. Werknemer had echter wel kunnen en moeten beseffen...
Datum uitspraak: 2-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit 14 oktober 2008 heeft verweerder op grond van artikel 13b van de Opiumwet in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) besloten om bestuursdwang toe...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature