Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve toetsing boeterentebeding uit de door tandartsen gehanteerde algemene "N.M.T./A.N.T. - voorwaarden" op een eventueel onredelijk bezwarend karakter aan EG Richtlijn 93113/EEG...
Datum uitspraak: 8-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schorsing executie, lijfsdwang, alimentatie
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing gevorderde incassokosten nu gedaagde partij reeds van meet af aan aan de incassogemachtigde heeft laten weten dat hij niet in staat was de (achterstallige) premies (ineens) te...
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing gevorderde incassokosten nu gedaagde partij reeds van meet af aan aan de incassogemachtigde heeft laten weten dat hij niet in staat was de (achterstallige) premies (ineens) te...
Datum uitspraak: 8-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

"achterstallige betaling premie ziektekostenverzekering sedert 1 januari 2006. Geen opzegging aangetoond per die datum."
Datum uitspraak: 12-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek tot het buiten invordering stellen van de ingevolge de Wet op de jeugdzorg verschuldigde ouderbijdrage. Gerechtvaardigd onderscheid tussen de specifieke omstandigheden...
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Doorsneezaak over kosten energielevering aan ondernemer die voorschotnota's en/of afrekeningen onbetaald laat. Gedaagde schakelt wel advocaat in, doch deze volstaat met verweer in één...
Datum uitspraak: 15-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Koopovereenkomst; onrechtmatige daad; niet nakoming overeenkomst; faillissement; verbintenissenrecht.
Datum uitspraak: 10-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het beroep op betalingsonmacht aan de zijde van gedaagde wordt niet gehonoreerd. Het verweer dat de budgetbeheerder zou zorgdragen voor betaling van de voorschotten, doet eveneens niets...
Datum uitspraak: 28-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

'In deze zaak heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door als adviseur van een failliet verklaarde bedrijf een van de schuldeisers van dit...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature