Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 3-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Situationele arbeidsongeschiktheid als gevolg van spanningen op de werkvloer. Mislukte mediationpogingen wegens...
Datum uitspraak: 16-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst (assistent-)bedrijfsleider hotel. Toepasselijkheid cao horecabedrijf. Directe verantwoordingslijn van bedrijfsleider aan directie sluit allerminst uit dat...
Datum uitspraak: 2-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag "op andere gronden" (artikel 8:8, eerste lid, van het CAR /UWO). Verwijzing naar jurisprudentie van de CRvB ( LJN BC5614 ). Ten tijde van het ontslag van eiseres was in de tussen...
Datum uitspraak: 21-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verplichtingen werknemer en werkgever bij ziekmelding.
Datum uitspraak: 21-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Loonsanctie Ziektewet (art. 39a, eerste lid). Bestuurlijke lus. Onvoldoende onderzoek. Einduitspraak. 'De rechtbank is van oordeel dat eiseres op grond van de thans beschikbare stukken...
Datum uitspraak: 14-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding op verzoek van oudere werknemer. Werkgever stelt onrealistische veranderingseisen. Toemeting vergoeding.
Datum uitspraak: 7-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Er lijkt soms sprake van overschatting van de mate van het eigen gelijk in arbeidsconflicten (beter nog: in zaken waarin partijen soms zelfs van opvatting verschillen over de vraag of...
Datum uitspraak: 19-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ex-werknemer vordert van zijn ex-directeur schadevergoeding wegens beweerde onrechtmatige daad van die directeur in een eerdere procedure ex 7:685 BW.
Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Veranderingen in de omstandigheden. Wijziging inhoud functie.
Datum uitspraak: 30-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Afwijzen ontbindingsverzoek van werkgever. Werkgever heeft veel misbaar gemaakt over een email van werknemer. Anders dan werkgever stelt, is de kantonrechter van oordeel...