Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag "op andere gronden" (artikel 8:8, eerste lid, van het CAR /UWO). Verwijzing naar jurisprudentie van de CRvB ( LJN BC5614 ). Ten tijde van het ontslag van eiseres was in de tussen...
Datum uitspraak: 31-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemer verzwijgt ontvangst provisie afkomstig van leverancier. Werkgever wenst (terug)betaling. Arbeidsconflict. Arbeidsongeschiktheid. Geen...
Datum uitspraak: 7-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag? Antwoord: Nee. Opzetten concurrerende onderneming. Privé-mails tussen ontslagen werknemer en derde.
Datum uitspraak: 29-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding van arbeidsovereenkomst met docent verzocht op grond van disfunctioneren, na dienstverband van 24 jaar. Onvoldoende onderbouwing van kritiek van werkgeefster op werkgever....
Datum uitspraak: 18-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst, vergoeding voor werknemer van 60.000,-- euro, langdurige dienstbetrekking, verwijten aan werkgeefster.
Datum uitspraak: 29-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer, waaraan primair een dringende reden en...
Datum uitspraak: 24-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Algemene zorgplicht werkgever. Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) Bij de mogelijke vaststelling van een met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomende vergoeding is...
Datum uitspraak: 7-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag? Antwoord: Nee. Opzetten concurrerende onderneming. Privé-mails tussen ontslagen werknemer en derde.
Datum uitspraak: 3-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Situationele arbeidsongeschiktheid als gevolg van spanningen op de werkvloer. Mislukte mediationpogingen wegens...
Datum uitspraak: 21-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verplichtingen werknemer en werkgever bij ziekmelding.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature