Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie gedaan door Rechtbank Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van de raad voor de kinderbescherming tot voorlopige voogdij over minderjarig kind primair op grond van artikel 10 jo 2 WOBKA , subsidiair 1: 241 lid 2 BW door rechtbank...
Datum uitspraak: 8-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot (stiefouder)adoptie afgewezen, ondanks instemming van alle belanghebbenden, onder wie de beide minderjarige kinderen (13 en 11 jaar). De rechtbank oordeelt dat niet is komen...
Datum uitspraak: 25-9-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erkenning van een buitenlands (Ethiopie) gegeven adoptie. Ethiopie is geen verdragsstaat van het Haags Adoptieverdrag. Afdeling 3 van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is van toepassing....
Datum uitspraak: 26-10-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erkenning en omzetting van adoptie naar Haitiaans recht. HAV niet van toepassing. Afdeling 3 Boek 10 BW van toepassing.
Datum uitspraak: 19-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering bouwvergunning en vrijstelling ex artikel 19 van de WRO voor plaatsen van 2 reclamemasten. Tussen partijen (althans gemeente) gesloten huurovereenkomst en door eiseres daaraan...
Datum uitspraak: 15-12-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststaat dat verzoekers ten tijde van de adoptie niet in het bezit waren van een geldige beginseltoestemming en niet beschikten over een Certificate of Conformity. Ondanks het feit dat...
Datum uitspraak: 21-9-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Adoptie van een thans meerderjarige Roemeen, waarbij de vraag of aan de voorwaarde als bedoeld in artikel 1:228 lid 1 onder g BW (het niet of niet langer hebben van ouderlijk gezag door...
Datum uitspraak: 24-11-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Familierecht, Adoptie na kunstmatige donorinseminatie met zaad van volledig anonieme donor. Inbreuk op het recht van het kind op (anonieme) afstammingsgegevens als bedoeld in de Wet...
Datum uitspraak: 9-7-2002
Datum publicatie:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Adoptie in het kader van de ZW niet gelijk te stellen aan zwangerschap; geen anticipatie op de Wet arbeid en zorg. Afwijzing aanvraag om ZW-uitkering omdat de ZW geen regeling bevat voor...
Datum uitspraak: 4-8-2005
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De moeder van het op 22 juni 2002 geboren minderjarige kind D heeft alleen het gezag over dit kind. De biologische vader heeft vóór de geboorte van D. de moeder verlaten en hij heeft D...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature