Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Limburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers hebben een verzoek om toekenning van een planschadevergoeding ingediend dat door verweerder is afgewezen. Verweerder heeft dit verzoek bij het primaire besluit, gehandhaafd in het...
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betreft verlening van een omgevingsvergunning voor het hygiëniseren van varkensmest in een nieuw te bouwen loods, de opslag van digestaat en varkensdrijfmest in twee bestaande silo’s,...
Datum uitspraak: 30-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering handhavend optreden. Onderzoek naar overtreding voorschriften van een milieuvergunning niet voldoende zorgvuldig, nu niet is gecontroleerd op de meest relevante tijdstippen en...
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Last om per omgaande de inname van afvalstoffen waarvan de maximale opslaghoeveelheid wordt overschreden, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; bestuurlijke...
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom: opslag van verschillende afvalstromen terugbrengen binnen de vergunde hoeveelheden. Procesbelang curator in faillissement. Geen strijd met beginsel van fair play bij...
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak op verzoek voorlopige voorziening tegen een omgevingsvergunning (kruimelvrijstelling) voor het plaatsen van keerwanden op het buitenterrein bij een afvalverwerkingsbedrijf en...
Datum uitspraak: 1-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft beroep tegen een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo (milieu) voor het veranderen van een inrichting, bestaande uit een...
Datum uitspraak: 22-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Samenvatting Procesbelang; uitgewerkt gedoogbesluit.
Datum uitspraak: 13-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft beroepen van omwonenden tegen besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor het uitbreiden en veranderen van een varkenshouderij....
Datum uitspraak: 22-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zeer spoedeisende bestuursdwang aangaande twee laboratoria binnen Edelchemie-inrichting te Heel door B&W Maasgouw en GS Limburg. Geen sprake van ongeoorloofde cumulatie van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature