Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect gedaan door Rechtbank Limburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad; geen bouwkundige maateregel nodig na sloop naastgelegen pand.
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft beroep tegen weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen wegens strijd met de gemeentelijke bouwverordening (rooilijnvoorschriften) en verzoek om...
Datum uitspraak: 23-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Levenslange gevangenisstraf resp. gevangenisstraf van 30 jaar voor dubbele moord en het vervolgens wegmaken en gedurende 8 jaar verborgen houden van de stoffelijke overschotten. De zaak...
Datum uitspraak: 23-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Levenslange gevangenisstraf resp. gevangenisstraf van 30 jaar voor dubbele moord en het vervolgens wegmaken en gedurende 8 jaar verborgen houden van de stoffelijke overschotten. De zaak...
Datum uitspraak: 3-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan de eigenaar is een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het slopen van het...
Datum uitspraak: 31-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gedeeltelijke vergoeding voor de kosten van de door eiser getroffen isolerende voorzieningen aan zijn woning in het kader van de regeling ex artikel 17 van het Interim-Aanwijzingsbesluit...
Datum uitspraak: 23-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

A heeft verweerder verzocht om een tegemoetkoming in planschade als gevolg van een aan eiser verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de WRO voor de bouw van...
Datum uitspraak: 21-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft beroep tegen weigering een in 1996 verleende bouwvergunning voor een paardenstal in te trekken, beroep tegen weigering handhavend op te treden tegen het gebruik van de stal en...
Datum uitspraak: 24-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank veroordeelt een man tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden, TBS met dwangverpleging en het betalen van een schadevergoeding van € 800,00 voor meerdere...
Datum uitspraak: 14-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank acht het aangewezen om door middel van een tussenuitspraak partijen over een belangrijk onderdeel van het tussen hen bestaande geschil, te weten het beroep het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature