Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Rechtbank Limburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

AW. Dienstongeval ? Eiser is uit de cabine van een brandweerauto gesprongen/gevallen. Geen verhoogd risico op letsel bij eisers werkzaamheden in brandweervoertuig.
Datum uitspraak: 8-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. ZZP’er valt van vliegtuigtrap en verbrijzelt zijn enkel. Opdrachtgever wordt in kort geding aansprakelijk geacht. De kantonrechter acht in deze procedure voldoende...
Datum uitspraak: 21-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Verrekening van uitgespaarde kosten van levensonderhoud (wegens verpleging in een verpleeghuis) met geclaimde schade wegens verlies aan verdienvermogen, op grond van...
Datum uitspraak: 5-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel 32, lid 1, van de Arbeidsomstandighedenwet , terwijl het feit wordt begaan door een rechtspersoon. Geldboete van €15.000.
Datum uitspraak: 5-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank acht strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het nalaten van handelingen die verplicht zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet wettig en overtuigend bewezen te weten...
Datum uitspraak: 14-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongerechtvaardigde verrijking. Voornemen tot mantelzorgconstructie tussen vader en dochter werkt anders uit dan verwacht. Vader vordert gedane investeringen tot het bewoonbaar maken van...
Datum uitspraak: 25-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijke opzegging arbeidsovereenkomst wegens onevenredigheid van de gevolgen voor de werkneemster, afgezet tegen het met de opzegging gemoeide belang van de werkgeefster....
Datum uitspraak: 26-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Kantonrechter komt toe aan inhoudelijke beoordeling. Werknemer is in de uitoefening van zijn werkzaamheden bekneld geraakt tussen heftruck en container. Vraag of werkgever...
Datum uitspraak: 4-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeid. Afwijzing deelgeschil. Kosten ex artikel 1019aa Rv gematigd en begroot. Geen veroordeling in de kosten.
Datum uitspraak: 14-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure1019w Rv; Zorgplicht van de werkgever ex. artikel 7:658 BW ; Werkgever heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting tot het houden van toezicht op het voldoen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature